Waterscouting Kastanujo uit Gouda

We vinden het binnen Waterscouting Kastanujo belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige
omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze Waterscouting Kastanujo betekent dat leden zich beschermd weten en
voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag
verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden,
verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.
Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal,
regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen
aan een sociaal veilige omgeving.
Gedragscode De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient
door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij
maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland.Alle vrijwilligers worden bij aanvang van
hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Waterscouting Kastanujo getroffen heeft
om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van
Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet
overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen
van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform
Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort
proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode,
het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo
snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse
methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een
sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid
van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit
landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze
vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij
verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is
24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-
mail: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl

 

Lees hier de gedragscode van Scouting Nederland

Scoutinggroep Kastanujo

Platteweg 42c
2811 NA Reeuwijk

Klik hier voor een routebeschrijving

Verhuur (meer informatie)

Informatie over verhuur van lokalen en terrein:

Algemene informatie
Verhuurkalender

Kastanujo Twitter Timeline (volg ons)